Privacy verklaring

Emily Legtenberg gaat zorgvuldig met uw gegevens om.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Emily Legtenberg kan persoonsgegevens over u verwerken omdat u gebruik maakt van de diensten van Emily Legtenberg en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Emily Legtenberg verstrekt. Emily Legtenberg kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– uw voor- en achternaam;

– uw e-mailadres.

Waarom Emily Legtenberg gegevens nodig heeft

Emily Legtenberg verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Hoe lang Emily Legtenberg gegevens bewaart

Emily Legtenberg bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen

Emily Legtenberg verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van de dienstverlening.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Emily Legtenberg worden algemene bezoekgegevens bijgehouden waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Emily Legtenberg gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

Emily Legtenberg maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief Emily Legtenberg zoekresultaatpagina’s bij Google zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Emily Legtenberg te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Emily Legtenberg heeft hier geen invloed op. Emily Legtenberg heeft Google geen toestemming gegeven om via Emily Legtenberg verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar het parochiesecretariaat . Emily Legtenberg zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

Emily Legtenberg neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Emily Legtenberg maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Emily Legtenberg verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Emily Legtenberg.